Note that telebt 4.0 files need to go to altusmetrumllc dir