icon: add some icons for application programs
[fw/altos] / icon / altus-metrum-16x16.jpg
2010-09-04 Keith Packardicon: add some icons for application programs