linux: .desktop files must begin with organization name
[fw/altos] / icon / micro-peak.rc
1 101     ICON    "micro-peak.ico"