27cc3376b3a0b140b38e184967e865f2572af7be
[hw/telefireone] / telefiretwo.sch
1 v 20130925 2
2 C 40000 40000 0 0 0 title-E-bdale.sym
3 N 58300 42900 67100 42900 4
4 N 60800 42900 60800 44400 4
5 C 50700 60000 1 0 1 gnd.sym
6 T 78500 41300 9 30 1 0 0 0 2
7 TeleFireTwo
8
9 C 51500 45000 1 0 0 gnd.sym
10 N 49200 45500 47800 45500 4
11 {
12 T 47800 45600 5 10 1 1 0 0 1
13 netname=fire_1
14 }
15 N 51500 46300 51700 46300 4
16 N 52600 46300 53600 46300 4
17 {
18 T 52900 46400 5 10 1 1 0 0 1
19 netname=sense_1
20 }
21 T 13300 -8600 8 10 0 1 0 0 1
22 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
23 T 13300 -8600 8 10 0 1 0 0 1
24 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
25 N 56200 45300 56700 45300 4
26 {
27 T 56200 45400 5 10 1 1 0 0 1
28 netname=v_lipo
29 }
30 C 58100 48400 1 90 0 resistor.sym
31 {
32 T 57700 48700 5 10 0 1 90 0 1
33 device=RESISTOR
34 T 58600 49100 5 10 1 1 180 0 1
35 refdes=R25
36 T 58200 48600 5 10 1 1 0 0 1
37 value=200k
38 T 58100 48400 5 10 0 1 0 0 1
39 footprint=0402
40 }
41 C 58100 47300 1 90 0 resistor.sym
42 {
43 T 57700 47600 5 10 0 1 90 0 1
44 device=RESISTOR
45 T 58600 48000 5 10 1 1 180 0 1
46 refdes=R26
47 T 58200 47500 5 10 1 1 0 0 1
48 value=22k
49 T 58100 47300 5 10 0 1 0 0 1
50 footprint=0402
51 }
52 N 58000 48400 58000 48200 4
53 N 58000 48300 59300 48300 4
54 {
55 T 58800 48400 5 10 1 1 0 0 1
56 netname=sense_batt
57 }
58 N 58000 49300 57100 49300 4
59 {
60 T 57100 49400 5 10 1 1 0 0 1
61 netname=v_lipo
62 }
63 C 57900 47000 1 0 0 gnd.sym
64 T 82400 40400 9 10 1 0 0 0 1
65 1.0
66 T 80000 40400 9 10 1 0 0 0 1
67 1
68 T 80600 40400 9 10 1 0 0 0 1
69 1
70 T 77700 40400 9 10 1 0 0 0 1
71 telefiretwo.sch
72 T 77700 40100 9 10 1 0 0 0 1
73 http://altusmetrum.com/TeleFireTwo
74 T 13300 -8600 8 10 0 1 0 0 1
75 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
76 T 13300 -8600 8 10 0 1 0 0 1
77 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
78 C 49000 44300 1 0 0 gnd.sym
79 C 81600 53100 1 0 0 hole_plated.sym
80 {
81 T 81700 54900 5 10 0 1 0 0 1
82 device=HOLE_PLATED
83 T 81200 53300 5 10 1 1 0 0 1
84 refdes=H1
85 T 81600 53100 5 10 0 1 0 0 1
86 footprint=hole-M3
87 T 81600 53100 5 10 0 1 0 0 1
88 loadstatus=noload
89 }
90 T 81300 53900 9 10 1 0 0 0 2
91 mounting holes
92 for 4-40 screws
93 C 82700 49800 1 0 0 gnd.sym
94 N 82200 52300 82800 52300 4
95 N 82200 53300 82800 53300 4
96 N 82800 50100 82800 53300 4
97 C 81600 52100 1 0 0 hole_plated.sym
98 {
99 T 81700 53900 5 10 0 1 0 0 1
100 device=HOLE_PLATED
101 T 81200 52300 5 10 1 1 0 0 1
102 refdes=H2
103 T 81600 52100 5 10 0 1 0 0 1
104 footprint=hole-M3
105 T 81600 52100 5 10 0 1 0 0 1
106 loadstatus=noload
107 }
108 C 63000 45300 1 0 0 3.3V-plus.sym
109 C 81600 51200 1 0 0 hole_plated.sym
110 {
111 T 81700 53000 5 10 0 1 0 0 1
112 device=HOLE_PLATED
113 T 81200 51400 5 10 1 1 0 0 1
114 refdes=H3
115 T 81600 51200 5 10 0 1 0 0 1
116 footprint=hole-M3
117 T 81600 51200 5 10 0 1 0 0 1
118 loadstatus=noload
119 }
120 C 81600 50200 1 0 0 hole_plated.sym
121 {
122 T 81700 52000 5 10 0 1 0 0 1
123 device=HOLE_PLATED
124 T 81200 50400 5 10 1 1 0 0 1
125 refdes=H4
126 T 81600 50200 5 10 0 1 0 0 1
127 footprint=hole-M3
128 T 81600 50200 5 10 0 1 0 0 1
129 loadstatus=noload
130 }
131 N 82200 51400 82800 51400 4
132 N 82200 50400 82800 50400 4
133 N 51600 46700 53600 46700 4
134 {
135 T 53200 46800 5 10 1 1 0 0 1
136 netname=fet_1
137 }
138 C 49200 45400 1 0 0 resistor.sym
139 {
140 T 49500 45800 5 10 0 1 0 0 1
141 device=RESISTOR
142 T 49600 45800 5 10 1 1 180 0 1
143 refdes=R8
144 T 50000 45800 5 10 1 1 180 0 1
145 value=100
146 T 49200 45400 5 10 0 1 90 0 1
147 footprint=0402
148 }
149 N 50100 45500 50600 45500 4
150 C 51700 46200 1 0 0 resistor.sym
151 {
152 T 52000 46600 5 10 0 1 0 0 1
153 device=RESISTOR
154 T 51900 46500 5 10 1 1 0 0 1
155 refdes=R14
156 T 51900 46000 5 10 1 1 0 0 1
157 value=200k
158 T 51700 46200 5 10 0 1 0 0 1
159 footprint=0402
160 }
161 C 52600 45100 1 0 0 gnd.sym
162 C 52800 45400 1 90 0 resistor.sym
163 {
164 T 52400 45700 5 10 0 1 90 0 1
165 device=RESISTOR
166 T 53300 46100 5 10 1 1 180 0 1
167 refdes=R20
168 T 52800 45395 5 10 0 1 90 0 1
169 footprint=0402
170 T 53000 45600 5 10 1 1 0 0 1
171 value=22k
172 }
173 N 61800 45300 67100 45300 4
174 N 51500 45500 51600 45500 4
175 N 51600 45500 51600 45300 4
176 N 51600 46300 51600 46700 4
177 C 69000 57200 1 0 0 3.3V-plus.sym
178 C 69400 56100 1 90 0 capacitor.sym
179 {
180 T 68700 56300 5 10 0 1 90 0 1
181 device=CAPACITOR
182 T 68900 56800 5 10 1 1 180 0 1
183 refdes=C36
184 T 68600 56200 5 10 1 1 0 0 1
185 value=0.1uF
186 T 69400 56100 5 10 0 1 0 0 1
187 footprint=0402
188 }
189 C 70500 55600 1 0 0 gnd.sym
190 C 63400 44400 1 90 0 capacitor.sym
191 {
192 T 62700 44600 5 10 0 1 90 0 1
193 device=CAPACITOR
194 T 63100 45100 5 10 1 1 180 0 1
195 refdes=C37
196 T 62700 44500 5 10 1 1 0 0 1
197 value=2.2uF
198 T 63400 44400 5 10 0 1 0 0 1
199 footprint=0402
200 }
201 C 71600 56400 1 0 1 MCP130T.sym
202 {
203 T 71305 57395 5 10 1 1 0 6 1
204 refdes=U11
205 T 70805 57395 5 10 1 1 0 6 1
206 value=MCP130T-300
207 T 71605 56395 5 10 0 1 0 6 1
208 device=IC
209 T 70705 57395 5 10 0 1 0 6 1
210 footprint=SOT23
211 }
212 N 69200 57200 69200 57000 4
213 N 69200 57100 69600 57100 4
214 N 69200 56000 70600 56000 4
215 N 70600 55900 70600 56400 4
216 N 69200 56000 69200 56100 4
217 C 49200 44600 1 90 0 resistor.sym
218 {
219 T 48800 44900 5 10 0 1 90 0 1
220 device=RESISTOR
221 T 48900 45300 5 10 1 1 180 0 1
222 refdes=R2
223 T 49200 44595 5 10 0 1 90 0 1
224 footprint=0402
225 T 48600 44800 5 10 1 1 0 0 1
226 value=3.3k
227 }
228 C 58200 73300 1 0 0 3.3V-plus.sym
229 N 58400 72300 58400 73300 4
230 N 58400 72400 60400 72400 4
231 N 60000 72400 60000 72300 4
232 N 59200 72400 59200 72300 4
233 N 58800 72400 58800 72300 4
234 C 59500 51400 1 0 0 gnd.sym
235 N 58600 51900 58600 51800 4
236 N 58600 51800 60600 51800 4
237 N 59600 51700 59600 51800 4
238 N 60600 51800 60600 51900 4
239 N 59800 51900 59800 51800 4
240 N 59400 51900 59400 51800 4
241 N 59000 51900 59000 51800 4
242 C 53200 69900 1 270 0 capacitor.sym
243 {
244 T 53900 69700 5 10 0 1 270 0 1
245 device=CAPACITOR
246 T 53600 69600 5 10 1 1 0 0 1
247 refdes=C33
248 T 53600 69100 5 10 1 1 0 0 1
249 value=22pF
250 T 53200 69900 5 10 0 1 0 0 1
251 footprint=0402
252 }
253 C 51900 69900 1 270 0 capacitor.sym
254 {
255 T 52600 69700 5 10 0 1 270 0 1
256 device=CAPACITOR
257 T 51600 69600 5 10 1 1 0 0 1
258 refdes=C32
259 T 51500 69100 5 10 1 1 0 0 1
260 value=22pF
261 T 51900 69900 5 10 0 1 0 0 1
262 footprint=0402
263 }
264 C 53300 68700 1 0 0 gnd.sym
265 C 52000 68700 1 0 0 gnd.sym
266 C 52400 69500 1 0 0 ABM8.sym
267 {
268 T 52600 70000 5 10 0 1 0 0 1
269 device=CRYSTAL
270 T 52300 70100 5 10 1 1 0 0 1
271 refdes=X2
272 T 52800 70100 5 10 1 1 0 0 1
273 value=8mhz
274 T 52400 69500 5 10 0 1 0 0 1
275 footprint=ABM3B
276 }
277 C 53000 69200 1 0 0 gnd.sym
278 C 52300 69200 1 0 0 gnd.sym
279 N 52400 69900 52100 69900 4
280 N 52100 69900 52100 70300 4
281 N 54800 67100 52800 67100 4
282 {
283 T 53500 67200 5 10 1 1 0 0 1
284 netname=reset_n
285 }
286 C 50600 59900 1 0 1 USBmicroB.sym
287 {
288 T 49605 62300 5 10 1 1 0 6 1
289 refdes=J5
290 T 50245 60295 5 10 0 1 0 6 1
291 footprint=1051330011
292 T 50600 59900 5 10 0 1 0 0 1
293 device=CONNECTOR
294 T 50600 59900 5 10 1 1 0 0 1
295 value=USBmicroV
296 }
297 N 54800 61500 52900 61500 4
298 {
299 T 53500 61600 5 10 1 1 0 0 1
300 netname=usbdm
301 }
302 N 54800 61100 52900 61100 4
303 {
304 T 53500 61200 5 10 1 1 0 0 1
305 netname=usbdp
306 }
307 C 52800 59700 1 180 0 resistor.sym
308 {
309 T 52500 59300 5 10 0 1 180 0 1
310 device=RESISTOR
311 T 51950 59775 5 10 1 1 0 0 1
312 refdes=R401
313 T 52700 59900 5 10 1 1 180 0 1
314 value=10k
315 T 52800 59700 5 10 0 1 90 0 1
316 footprint=0402
317 }
318 C 51800 59200 1 0 0 gnd.sym
319 N 52100 70300 54500 70300 4
320 N 54500 70300 54500 69900 4
321 N 54500 69900 54800 69900 4
322 N 53100 69900 54100 69900 4
323 N 54100 69900 54100 69500 4
324 N 54100 69500 54800 69500 4
325 C 53400 68000 1 180 0 resistor.sym
326 {
327 T 53100 67600 5 10 0 1 180 0 1
328 device=RESISTOR
329 T 52950 68225 5 10 1 1 180 0 1
330 refdes=R402
331 T 53000 68100 5 10 1 1 0 0 1
332 value=10k
333 T 53400 68000 5 10 0 1 90 0 1
334 footprint=0402
335 }
336 C 52400 67600 1 0 0 gnd.sym
337 N 53400 67900 54800 67900 4
338 {
339 T 53500 68000 5 10 1 1 0 0 1
340 netname=boot0
341 }
342 N 54800 60700 53500 60700 4
343 {
344 T 53500 60800 5 10 1 1 0 0 1
345 netname=swdio
346 }
347 N 54800 60300 53500 60300 4
348 {
349 T 53500 60400 5 10 1 1 0 0 1
350 netname=swclk
351 }
352 N 54800 53500 53500 53500 4
353 {
354 T 54000 53600 5 10 1 1 0 6 1
355 netname=mosi2
356 }
357 N 54800 54300 53500 54300 4
358 {
359 T 53900 54400 5 10 1 1 0 6 1
360 netname=sck2
361 }
362 N 54800 53900 53500 53900 4
363 {
364 T 54000 54000 5 10 1 1 0 6 1
365 netname=miso2
366 }
367 C 61000 73100 1 0 0 capacitor.sym
368 {
369 T 61200 73800 5 10 0 1 0 0 1
370 device=CAPACITOR
371 T 60900 73400 5 10 1 1 0 0 1
372 refdes=C601
373 T 61600 73400 5 10 1 1 0 0 1
374 value=1uF
375 T 61000 73100 5 10 0 1 0 0 1
376 footprint=0402
377 }
378 C 61000 72600 1 0 0 capacitor.sym
379 {
380 T 61200 73300 5 10 0 1 0 0 1
381 device=CAPACITOR
382 T 60900 72900 5 10 1 1 0 0 1
383 refdes=C602
384 T 61600 72900 5 10 1 1 0 0 1
385 value=0.1uF
386 T 61000 72600 5 10 0 1 0 0 1
387 footprint=0402
388 }
389 C 58900 73200 1 0 0 inductor.sym
390 {
391 T 59100 73700 5 10 0 1 0 0 1
392 device=INDUCTOR
393 T 59100 73500 5 10 1 1 0 0 1
394 refdes=L600
395 T 59100 73100 5 10 1 1 0 0 1
396 value=bead
397 T 58900 73200 5 10 0 1 0 0 1
398 footprint=0402
399 }
400 N 59600 72300 59600 72400 4
401 N 58900 73300 58400 73300 4
402 N 59800 73300 61000 73300 4
403 {
404 T 59900 73400 5 10 1 1 0 0 1
405 netname=vdda
406 }
407 N 60800 73300 60800 72300 4
408 N 61000 72800 60800 72800 4
409 C 62100 72500 1 0 0 gnd.sym
410 N 62200 73300 62200 72800 4
411 N 62200 72800 61900 72800 4
412 N 62200 73300 61900 73300 4
413 C 53000 66200 1 90 0 capacitor.sym
414 {
415 T 52300 66400 5 10 0 1 90 0 1
416 device=CAPACITOR
417 T 52700 66900 5 10 1 1 180 0 1
418 refdes=C610
419 T 52200 66400 5 10 1 1 0 0 1
420 value=0.1uF
421 T 53000 66200 5 10 0 1 0 0 1
422 footprint=0402
423 }
424 C 52700 65900 1 0 0 gnd.sym
425 N 54800 65900 53500 65900 4
426 {
427 T 53500 66000 5 10 1 1 0 0 1
428 netname=sense_1
429 }
430 N 54800 65500 53500 65500 4
431 {
432 T 53500 65600 5 10 1 1 0 0 1
433 netname=fire_1
434 }
435 N 53500 55900 54800 55900 4
436 {
437 T 53500 56000 5 10 1 1 0 0 1
438 netname=alarm_b
439 }
440 N 53500 56300 54800 56300 4
441 {
442 T 53500 56400 5 10 1 1 0 0 1
443 netname=alarm_a
444 }
445 N 52800 57900 54800 57900 4
446 {
447 T 54200 58000 5 10 1 1 0 6 1
448 netname=led_1
449 }
450 N 52800 57500 54800 57500 4
451 {
452 T 54200 57600 5 10 1 1 0 6 1
453 netname=led_armed
454 }
455 N 53500 63100 54800 63100 4
456 {
457 T 53500 63200 5 10 1 1 0 0 1
458 netname=cs_radio
459 }
460 N 71600 57100 72500 57100 4
461 {
462 T 71900 57200 5 10 1 1 0 0 1
463 netname=reset_n
464 }
465 N 60400 72400 60400 72300 4
466 N 54800 59500 53500 59500 4
467 {
468 T 53500 59600 5 10 1 1 0 0 1
469 netname=sense_batt
470 }
471 N 53500 55100 54800 55100 4
472 {
473 T 53500 55200 5 10 1 1 0 0 1
474 netname=radio_int
475 }
476 T -30400 -57400 8 10 0 1 0 0 1
477 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
478 T -30400 -57400 8 10 0 1 0 0 1
479 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
480 T -30400 -57400 8 10 0 1 0 0 1
481 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
482 T -30400 -57400 8 10 0 1 0 0 1
483 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
484 T -80000 -109400 8 10 0 1 0 0 1
485 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
486 T -80000 -109400 8 10 0 1 0 0 1
487 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
488 T -80000 -109400 8 10 0 1 0 0 1
489 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
490 T -80000 -109400 8 10 0 1 0 0 1
491 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
492 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
493 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
494 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
495 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
496 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
497 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
498 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
499 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
500 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
501 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
502 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
503 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
504 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
505 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
506 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
507 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
508 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
509 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
510 T -71200 -97500 8 10 0 1 0 0 1
511 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
512 T -120500 -148600 8 10 0 1 0 0 1
513 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
514 T -120500 -148600 8 10 0 1 0 0 1
515 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
516 T -120500 -148600 8 10 0 1 0 0 1
517 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
518 T -120500 -148600 8 10 0 1 0 0 1
519 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
520 T -96200 -124600 8 10 0 1 0 0 1
521 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
522 T -96200 -124600 8 10 0 1 0 0 1
523 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
524 T -96200 -124600 8 10 0 1 0 0 1
525 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
526 T -96200 -124600 8 10 0 1 0 0 1
527 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
528 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
529 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
530 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
531 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
532 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
533 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
534 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
535 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
536 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
537 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
538 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
539 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
540 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
541 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
542 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
543 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
544 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
545 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
546 T -55100 -54600 8 10 0 1 0 0 1
547 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
548 T -104400 -105700 8 10 0 1 0 0 1
549 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
550 T -104400 -105700 8 10 0 1 0 0 1
551 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
552 T -104400 -105700 8 10 0 1 0 0 1
553 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
554 T -104400 -105700 8 10 0 1 0 0 1
555 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
556 C 77000 56000 1 0 1 conn-4.sym
557 {
558 T 76600 57600 5 10 1 1 0 6 1
559 refdes=J6
560 T 76800 55800 5 10 1 1 0 6 1
561 value=Debug
562 T 77000 56000 5 10 0 1 0 6 1
563 footprint=0-215079-4
564 T 77000 56000 5 10 0 1 0 6 1
565 loadstatus=noload
566 T 77000 56000 5 10 0 1 0 6 1
567 device=CONNECTOR
568 }
569 C 77400 57000 1 0 1 gnd.sym
570 N 77300 57300 77000 57300 4
571 N 77000 56900 78300 56900 4
572 {
573 T 78300 57000 5 10 1 1 0 6 1
574 netname=reset_n
575 }
576 N 77000 56500 78300 56500 4
577 {
578 T 78300 56600 5 10 1 1 0 6 1
579 netname=swdio
580 }
581 N 77000 56100 78300 56100 4
582 {
583 T 78300 56200 5 10 1 1 0 6 1
584 netname=swclk
585 }
586 T -28200 -66400 8 10 0 1 0 0 1
587 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
588 T -28200 -66400 8 10 0 1 0 0 1
589 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
590 T -28200 -66400 8 10 0 1 0 0 1
591 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
592 T -28200 -66400 8 10 0 1 0 0 1
593 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
594 T -72100 -78700 8 10 0 1 0 0 1
595 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
596 T -72100 -78700 8 10 0 1 0 0 1
597 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
598 T -72100 -78700 8 10 0 1 0 0 1
599 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
600 T -72100 -78700 8 10 0 1 0 0 1
601 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
602 T -29500 -72800 8 10 0 1 0 0 1
603 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
604 T -29500 -72800 8 10 0 1 0 0 1
605 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
606 T -29500 -72800 8 10 0 1 0 0 1
607 vendor_part_number=MMA7260QT-ND
608 T -29500 -72800 8 10 0 1 0 0 1
609 vendor_part_number=MCP9700-E/TO-ND
610 C 52900 61400 1 0 1 resistor.sym
611 {
612 T 52600 61800 5 10 0 1 0 6 1
613 device=RESISTOR
614 T 52400 61700 5 10 1 1 0 6 1
615 refdes=R54
616 T 52800 61700 5 10 1 1 0 6 1
617 value=22
618 T 52900 61400 5 10 0 1 0 0 1
619 footprint=0402
620 }
621 C 52900 61000 1 0 1 resistor.sym
622 {
623 T 52600 61400 5 10 0 1 0 6 1
624 device=RESISTOR
625 T 52400 60800 5 10 1 1 0 6 1
626 refdes=R55
627 T 52800 60800 5 10 1 1 0 6 1
628 value=22
629 T 52900 61000 5 10 0 1 0 0 1
630 footprint=0402
631 }
632 N 48900 61500 52000 61500 4
633 N 48900 61100 52000 61100 4
634 C 67200 43500 1 90 0 resistor.sym
635 {
636 T 66800 43800 5 10 0 1 90 0 1
637 device=RESISTOR
638 T 67200 43495 5 10 0 1 90 0 1
639 footprint=0402
640 T 66900 44200 5 10 1 1 180 0 1
641 refdes=R39
642 T 66500 43700 5 10 1 1 0 0 1
643 value=26.1k
644 }
645 C 67200 44400 1 90 0 resistor.sym
646 {
647 T 66800 44700 5 10 0 1 90 0 1
648 device=RESISTOR
649 T 67200 44395 5 10 0 1 90 0 1
650 footprint=0402
651 T 66900 45100 5 10 1 1 180 0 1
652 refdes=R38
653 T 66600 44600 5 10 1 1 0 0 1
654 value=200k
655 }
656 C 59200 42900 1 90 0 resistor.sym
657 {
658 T 58800 43200 5 10 0 1 90 0 1
659 device=RESISTOR
660 T 59200 42895 5 10 0 1 90 0 1
661 footprint=0402
662 T 58900 43600 5 10 1 1 180 0 1
663 refdes=R37
664 T 58600 43200 5 10 1 1 0 0 1
665 value=22k
666 }
667 C 59200 43800 1 90 0 resistor.sym
668 {
669 T 58800 44100 5 10 0 1 90 0 1
670 device=RESISTOR
671 T 59200 43795 5 10 0 1 90 0 1
672 footprint=0402
673 T 58900 44500 5 10 1 1 180 0 1
674 refdes=R36
675 T 58500 44100 5 10 1 1 0 0 1
676 value=200k
677 }
678 N 67100 44400 68200 44400 4
679 {
680 T 67500 44500 5 10 1 1 0 0 1
681 netname=cmp_rail
682 }
683 N 59100 44700 59100 45300 4
684 N 59100 43800 60400 43800 4
685 {
686 T 59500 43900 5 10 1 1 0 0 1
687 netname=cmp_ldo_in
688 }
689 C 56700 45100 1 0 0 diode.sym
690 {
691 T 57100 45700 5 10 0 1 0 0 1
692 device=DIODE
693 T 57000 45600 5 10 1 1 0 0 1
694 refdes=D3
695 T 56700 45100 5 10 0 1 0 0 1
696 footprint=powerdi123
697 T 56700 44800 5 10 0 1 0 0 1
698 value=DFLS130L
699 }
700 N 57600 45300 59700 45300 4
701 {
702 T 58300 45400 5 10 1 1 0 0 1
703 netname=v_ldo_in
704 }
705 N 58300 45200 58300 45300 4
706 N 58300 44300 58300 42900 4
707 C 49200 47100 1 0 0 3.3V-plus.sym
708 N 47800 46500 48900 46500 4
709 {
710 T 47800 46600 5 10 1 1 0 0 1
711 netname=cmp_rail
712 }
713 N 47800 46900 48900 46900 4
714 {
715 T 47800 47000 5 10 1 1 0 0 1
716 netname=cmp_ldo_in
717 }
718 C 48900 46300 1 0 0 opamp-dual.sym
719 {
720 T 50000 47600 5 10 0 1 0 0 1
721 device=IC
722 T 48900 46300 5 10 0 1 0 0 1
723 slot=2
724 T 48900 46300 5 10 0 1 0 0 1
725 footprint=8ufson2x2
726 T 49700 47000 5 10 1 1 0 0 1
727 refdes=U13
728 T 49700 46300 5 10 1 1 0 0 1
729 value=LM293
730 }
731 C 49300 46000 1 0 0 gnd.sym
732 N 49900 46700 50400 46700 4
733 N 50400 46700 50400 45500 4
734 N 47300 54400 48400 54400 4
735 {
736 T 47300 54500 5 10 1 1 0 0 1
737 netname=fet_1
738 }
739 T 49300 52900 9 10 1 0 0 0 7
740 Pad
741
742 Arm
743
744 Power
745
746 Battery
747 C 54800 51900 1 0 0 STM32L151-48.sym
748 {
749 T 48400 50300 5 10 0 1 0 0 1
750 device=IC
751 T 55200 72000 5 10 1 1 0 0 1
752 refdes=U7
753 T 58600 68800 5 10 1 1 0 0 1
754 value=STM32L151CBU6
755 T 16800 51200 5 10 0 1 0 0 1
756 footprint=ufqfpn48
757 }
758 C 81200 46500 1 0 0 conn-2.sym
759 {
760 T 80800 47100 5 10 0 1 0 0 1
761 footprint=v-bite
762 T 81200 46500 5 10 0 1 0 0 1
763 device=CONNECTOR
764 T 81505 47145 5 10 1 1 0 0 1
765 refdes=J8
766 T 81500 46200 5 10 1 1 0 0 1
767 value=BNC
768 }
769 C 81000 46200 1 0 0 gnd.sym
770 N 81200 46600 81100 46600 4
771 N 81100 46600 81100 46500 4
772 N 74400 53400 77800 53400 4
773 N 74400 53800 78800 53800 4
774 N 78800 53400 78500 53400 4
775 C 78600 53400 1 270 0 capacitor.sym
776 {
777 T 79300 53200 5 10 0 1 270 0 1
778 device=CAPACITOR
779 T 78600 53400 5 10 0 1 0 0 1
780 footprint=0402
781 T 79000 53200 5 10 1 1 0 0 1
782 refdes=C30
783 T 79000 52600 5 10 1 1 0 0 1
784 value=10pF
785 }
786 C 77300 53400 1 270 0 capacitor.sym
787 {
788 T 78000 53200 5 10 0 1 270 0 1
789 device=CAPACITOR
790 T 77300 53400 5 10 0 1 0 0 1
791 footprint=0402
792 T 77100 53100 5 10 1 1 0 0 1
793 refdes=C31
794 T 77000 52600 5 10 1 1 0 0 1
795 value=10pF
796 }
797 C 78700 52200 1 0 0 gnd.sym
798 C 77400 52200 1 0 0 gnd.sym
799 N 78800 53400 78800 53800 4
800 C 77800 53000 1 0 0 ABM8.sym
801 {
802 T 78000 53500 5 10 0 1 0 0 1
803 device=CRYSTAL
804 T 77800 53000 5 10 0 1 0 0 1
805 footprint=NDK32
806 T 77700 53600 5 10 1 1 0 0 1
807 refdes=X1
808 T 78100 53600 5 10 1 1 0 0 1
809 value=40mhz
810 }
811 C 78400 52700 1 0 0 gnd.sym
812 C 77700 52700 1 0 0 gnd.sym
813 C 74300 47500 1 0 0 gnd.sym
814 C 75000 46800 1 90 0 inductor.sym
815 {
816 T 74500 47000 5 10 0 1 90 0 1
817 device=INDUCTOR
818 T 75000 46800 5 10 0 1 0 0 1
819 footprint=0402
820 T 75500 47500 5 10 1 1 180 0 1
821 refdes=L171
822 T 75100 47000 5 10 1 1 0 0 1
823 value=56nH
824 }
825 C 75000 45700 1 90 0 resistor.sym
826 {
827 T 74600 46000 5 10 0 1 90 0 1
828 device=RESISTOR
829 T 75000 45700 5 10 0 1 0 0 1
830 footprint=0402
831 T 75500 46400 5 10 1 1 180 0 1
832 refdes=R171
833 T 75100 45800 5 10 1 1 0 0 1
834 value=18
835 }
836 C 76300 45700 1 90 0 capacitor.sym
837 {
838 T 75600 45900 5 10 0 1 90 0 1
839 device=CAPACITOR
840 T 76300 45700 5 10 0 1 0 0 1
841 footprint=0402
842 T 76700 46500 5 10 1 1 180 0 1
843 refdes=C173
844 T 76300 45800 5 10 1 1 0 0 1
845 value=56pF
846 }
847 C 76300 44600 1 90 0 capacitor.sym
848 {
849 T 75600 44800 5 10 0 1 90 0 1
850 device=CAPACITOR
851 T 76300 44600 5 10 0 1 0 0 1
852 footprint=0402
853 T 76600 45400 5 10 1 1 180 0 1
854 refdes=C172
855 T 76200 44800 5 10 1 1 0 0 1
856 value=100pF
857 }
858 C 75100 44600 1 90 0 capacitor.sym
859 {
860 T 74400 44800 5 10 0 1 90 0 1
861 device=CAPACITOR
862 T 75100 44600 5 10 0 1 0 0 1
863 footprint=0402
864 T 75500 45400 5 10 1 1 180 0 1
865 refdes=C171
866 T 75100 44800 5 10 1 1 0 0 1
867 value=10nF
868 }
869 N 74900 46800 74900 46600 4
870 N 74900 46700 76100 46700 4
871 N 74900 45700 74900 45500 4
872 N 76100 45700 76100 45500 4
873 N 74900 45600 76100 45600 4
874 N 74900 44600 76100 44600 4
875 C 74800 44300 1 0 0 gnd.sym
876 C 74200 45700 1 0 0 3.3V-plus.sym
877 N 74900 45600 74400 45600 4
878 N 74400 45600 74400 45700 4
879 C 75600 47500 1 0 0 capacitor.sym
880 {
881 T 75800 48200 5 10 0 1 0 0 1
882 device=CAPACITOR
883 T 75600 47500 5 10 0 1 0 0 1
884 footprint=0402
885 T 75500 48000 5 10 1 1 0 0 1
886 refdes=C174
887 T 76100 48000 5 10 1 1 0 0 1
888 value=39pF
889 }
890 C 77800 46800 1 0 0 capacitor.sym
891 {
892 T 78000 47500 5 10 0 1 0 0 1
893 device=CAPACITOR
894 T 77800 46800 5 10 0 1 0 0 1
895 footprint=0402
896 T 77700 46700 5 10 1 1 0 0 1
897 refdes=C176
898 T 78400 46700 5 10 1 1 0 0 1
899 value=2.2pF
900 }
901 C 79300 47700 1 90 0 capacitor.sym
902 {
903 T 78600 47900 5 10 0 1 90 0 1
904 device=CAPACITOR
905 T 79300 47700 5 10 0 1 0 0 1
906 footprint=0402
907 T 79700 48500 5 10 1 1 180 0 1
908 refdes=C181
909 T 79300 47800 5 10 1 1 0 0 1
910 value=5.1pF
911 }
912 C 77800 47600 1 0 0 inductor.sym
913 {
914 T 78000 48100 5 10 0 1 0 0 1
915 device=INDUCTOR
916 T 77800 47600 5 10 0 1 0 0 1
917 footprint=0402
918 T 77700 47900 5 10 1 1 0 0 1
919 refdes=L172
920 T 78300 47900 5 10 1 1 0 0 1
921 value=15nH
922 }
923 N 77800 47700 76500 47700 4
924 N 77700 47700 77700 47000 4
925 N 77700 47000 77800 47000 4
926 N 79100 47700 79100 47000 4
927 N 78800 47700 78800 47000 4
928 N 78800 47000 78700 47000 4
929 N 74400 48600 79100 48600 4
930 C 79100 46900 1 0 0 inductor.sym
931 {
932 T 79300 47400 5 10 0 1 0 0 1
933 device=INDUCTOR
934 T 79100 46900 5 10 0 1 0 0 1
935 footprint=0402
936 T 79300 47200 5 10 1 1 0 0 1
937 refdes=L173
938 T 79300 46800 5 10 1 1 0 0 1
939 value=43nH
940 }
941 C 80200 46900 1 0 0 inductor.sym
942 {
943 T 80400 47400 5 10 0 1 0 0 1
944 device=INDUCTOR
945 T 80200 46900 5 10 0 1 0 0 1
946 footprint=0402
947 T 80400 47200 5 10 1 1 0 0 1
948 refdes=L174
949 T 80400 46800 5 10 1 1 0 0 1
950 value=22nH
951 }
952 C 77400 49600 1 90 0 inductor.sym
953 {
954 T 76900 49800 5 10 0 1 90 0 1
955 device=INDUCTOR
956 T 77400 49600 5 10 0 1 0 0 1
957 footprint=0402
958 T 77800 50300 5 10 1 1 180 0 1
959 refdes=L191
960 T 77400 49800 5 10 1 1 0 0 1
961 value=56nH
962 }
963 C 80300 45700 1 90 0 capacitor.sym
964 {
965 T 79600 45900 5 10 0 1 90 0 1
966 device=CAPACITOR
967 T 80300 45700 5 10 0 1 0 0 1
968 footprint=0402
969 T 80700 46500 5 10 1 1 180 0 1
970 refdes=C175
971 T 80800 46000 5 10 1 1 180 0 1
972 value=6.2pF
973 }
974 C 80000 45400 1 0 0 gnd.sym
975 N 80000 47000 80200 47000 4
976 N 80100 47000 80100 46600 4
977 N 81100 47000 81200 47000 4
978 N 75600 47700 74900 47700 4
979 N 74900 47700 74900 48200 4
980 N 74900 48200 74400 48200 4
981 C 77900 50400 1 0 0 inductor.sym
982 {
983 T 78100 50900 5 10 0 1 0 0 1
984 device=INDUCTOR
985 T 77900 50400 5 10 0 1 0 0 1
986 footprint=0402
987 T 77900 50700 5 10 1 1 0 0 1
988 refdes=L201
989 T 78400 50700 5 10 1 1 0 0 1
990 value=27nH
991 }
992 C 77900 48900 1 0 0 inductor.sym
993 {
994 T 78100 49400 5 10 0 1 0 0 1
995 device=INDUCTOR
996 T 77900 48900 5 10 0 1 0 0 1
997 footprint=0402
998 T 77900 49100 5 10 1 1 0 0 1
999 refdes=L192
1000 T 78400 49100 5 10 1 1 0 0 1
1001 value=27nH
1002 }
1003 C 79200 48600 1 90 0 inductor.sym
1004 {
1005 T 78700 48800 5 10 0 1 90 0 1
1006 device=INDUCTOR
1007 T 79200 48600 5 10 0 1 0 0 1
1008 footprint=0402
1009 T 79600 49300 5 10 1 1 180 0 1
1010 refdes=L193
1011 T 79200 48600 5 10 1 1 0 0 1
1012 value=15nH
1013 }
1014 C 77900 49400 1 0 0 capacitor.sym
1015 {
1016 T 78100 50100 5 10 0 1 0 0 1
1017 device=CAPACITOR
1018 T 77900 49400 5 10 0 1 0 0 1
1019 footprint=0402
1020 T 77900 49900 5 10 1 1 0 0 1
1021 refdes=C191
1022 T 78400 49900 5 10 1 1 0 0 1
1023 value=5.1pF
1024 }
1025 N 77800 51200 77800 50500 4
1026 N 77900 51200 77800 51200 4
1027 N 77000 50500 77900 50500 4
1028 C 78700 50900 1 0 0 gnd.sym
1029 C 78700 48700 1 0 0 gnd.sym
1030 N 77300 49600 77900 49600 4
1031 N 77800 49600 77800 49000 4
1032 N 77800 49000 77900 49000 4
1033 N 78800 49600 79100 49600 4
1034 N 79100 49500 79100 50500 4
1035 N 78800 50500 79100 50500 4
1036 N 74400 49000 77300 49000 4
1037 N 77300 49000 77300 49600 4
1038 N 77000 50500 77000 49400 4
1039 N 77000 49400 74400 49400 4
1040 C 74700 49600 1 0 0 capacitor.sym
1041 {
1042 T 74900 50300 5 10 0 1 0 0 1
1043 device=CAPACITOR
1044 T 74700 49600 5 10 0 1 0 0 1
1045 footprint=0402
1046 T 74600 49900 5 10 1 1 0 0 1
1047 refdes=C211
1048 T 75300 49900 5 10 1 1 0 0 1
1049 value=10nF
1050 }
1051 C 76400 49800 1 90 0 capacitor.sym
1052 {
1053 T 75700 50000 5 10 0 1 90 0 1
1054 device=CAPACITOR
1055 T 76400 49800 5 10 0 1 0 0 1
1056 footprint=0402
1057 T 76800 50600 5 10 1 1 180 0 1
1058 refdes=C221
1059 T 76400 50000 5 10 1 1 0 0 1
1060 value=47nF
1061 }
1062 C 74700 50800 1 0 0 capacitor.sym
1063 {
1064 T 74900 51500 5 10 0 1 0 0 1
1065 device=CAPACITOR
1066 T 74700 50800 5 10 0 1 0 0 1
1067 footprint=0402
1068 T 74600 51100 5 10 1 1 0 0 1
1069 refdes=C231
1070 T 75300 51100 5 10 1 1 0 0 1
1071 value=1.8nF
1072 }
1073 N 76200 49800 75600 49800 4
1074 N 75600 51000 75600 50600 4
1075 N 75600 50600 74400 50600 4
1076 N 76200 50700 75900 50700 4
1077 N 75900 50200 75900 50700 4
1078 N 75900 50200 74400 50200 4
1079 C 76000 50700 1 0 0 3.3V-plus.sym
1080 C 76100 49500 1 0 0 gnd.sym
1081 N 76100 46700 76100 46600 4
1082 N 74700 49800 74400 49800 4
1083 N 74700 51000 74400 51000 4
1084 C 76400 51200 1 0 0 capacitor.sym
1085 {
1086 T 76600 51900 5 10 0 1 0 0 1
1087 device=CAPACITOR
1088 T 76400 51200 5 10 0 1 0 0 1
1089 footprint=0402
1090 T 76300 51500 5 10 1 1 0 0 1
1091 refdes=C251
1092 T 77000 51500 5 10 1 1 0 0 1
1093 value=47nF
1094 }
1095 C 74600 51600 1 0 0 capacitor.sym
1096 {
1097 T 74800 52300 5 10 0 1 0 0 1
1098 device=CAPACITOR
1099 T 74600 51600 5 10 0 1 0 0 1
1100 footprint=0402
1101 T 74500 51900 5 10 1 1 0 0 1
1102 refdes=C261
1103 T 75200 51900 5 10 1 1 0 0 1
1104 value=47nF
1105 }
1106 C 75600 52000 1 0 0 capacitor.sym
1107 {
1108 T 75800 52700 5 10 0 1 0 0 1
1109 device=CAPACITOR
1110 T 75600 52000 5 10 0 1 0 0 1
1111 footprint=0402
1112 T 75500 52300 5 10 1 1 0 0 1
1113 refdes=C271
1114 T 76200 52300 5 10 1 1 0 0 1
1115 value=47nF
1116 }
1117 C 75600 52800 1 0 0 capacitor.sym
1118 {
1119 T 75800 53500 5 10 0 1 0 0 1
1120 device=CAPACITOR
1121 T 75600 52800 5 10 0 1 0 0 1
1122 footprint=0402
1123 T 75500 53100 5 10 1 1 0 0 1
1124 refdes=C291
1125 T 76200 53100 5 10 1 1 0 0 1
1126 value=47nF
1127 }
1128 N 74400 51400 76400 51400 4
1129 C 75800 51400 1 0 0 3.3V-plus.sym
1130 C 77400 51100 1 0 0 gnd.sym
1131 N 74600 51800 74400 51800 4
1132 N 74400 52200 75600 52200 4
1133 N 74500 52600 74400 52600 4
1134 N 74400 53000 75600 53000 4
1135 N 75500 51800 77500 51800 4
1136 N 77500 51800 77500 51400 4
1137 N 77500 51400 77300 51400 4
1138 N 76500 52200 76700 52200 4
1139 N 76700 51800 76700 53000 4
1140 N 76500 53000 76700 53000 4
1141 N 74500 51400 74500 52200 4
1142 N 74500 52200 74500 54500 4
1143 C 74300 54500 1 0 0 3.3V-plus.sym
1144 N 70800 51800 69500 51800 4
1145 {
1146 T 69500 51900 5 10 1 1 0 0 1
1147 netname=mosi2
1148 }
1149 N 70800 51400 69500 51400 4
1150 {
1151 T 69500 51500 5 10 1 1 0 0 1
1152 netname=sck2
1153 }
1154 N 70800 51000 69500 51000 4
1155 {
1156 T 69500 51100 5 10 1 1 0 0 1
1157 netname=miso2
1158 }
1159 N 70800 50200 69500 50200 4
1160 {
1161 T 69500 50300 5 10 1 1 0 0 1
1162 netname=cs_radio
1163 }
1164 N 70800 53800 69500 53800 4
1165 {
1166 T 69500 53900 5 10 1 1 0 0 1
1167 netname=reset_n
1168 }
1169 C 77900 51000 1 0 0 capacitor.sym
1170 {
1171 T 78100 51700 5 10 0 1 0 0 1
1172 device=CAPACITOR
1173 T 77900 51000 5 10 0 1 0 0 1
1174 footprint=0402
1175 T 77900 51500 5 10 1 1 0 0 1
1176 refdes=C210
1177 T 78400 51500 5 10 1 1 0 0 1
1178 value=5.1pF
1179 }
1180 C 70500 47100 1 90 0 resistor.sym
1181 {
1182 T 70100 47400 5 10 0 1 90 0 1
1183 device=RESISTOR
1184 T 70500 47100 5 10 0 1 90 0 1
1185 footprint=0402
1186 T 70900 47800 5 10 1 1 180 0 1
1187 refdes=R30
1188 T 70900 47400 5 10 1 1 180 0 1
1189 value=56k
1190 }
1191 C 69000 51300 1 90 0 capacitor.sym
1192 {
1193 T 68300 51500 5 10 0 1 90 0 1
1194 device=CAPACITOR
1195 T 69000 51300 5 10 0 1 90 0 1
1196 footprint=0402
1197 T 68700 52100 5 10 1 1 180 0 1
1198 refdes=C42
1199 T 68800 51600 5 10 1 1 180 0 1
1200 value=0.22uF
1201 }
1202 C 70300 46800 1 0 0 gnd.sym
1203 N 70800 52200 68800 52200 4
1204 C 68700 51000 1 0 0 gnd.sym
1205 C 68400 54200 1 0 0 3.3V-plus.sym
1206 N 70800 54200 68600 54200 4
1207 N 70800 52600 68100 52600 4
1208 C 68800 53300 1 90 0 capacitor.sym
1209 {
1210 T 68100 53500 5 10 0 1 90 0 1
1211 device=CAPACITOR
1212 T 68800 53300 5 10 0 1 90 0 1
1213 footprint=0402
1214 T 68400 54100 5 10 1 1 180 0 1
1215 refdes=C43
1216 T 68500 53500 5 10 1 1 180 0 1
1217 value=47nF
1218 }
1219 C 68500 53000 1 0 0 gnd.sym
1220 C 67900 52600 1 0 0 3.3V-plus.sym
1221 C 68300 51700 1 90 0 capacitor.sym
1222 {
1223 T 67600 51900 5 10 0 1 90 0 1
1224 device=CAPACITOR
1225 T 68300 51700 5 10 0 1 90 0 1
1226 footprint=0402
1227 T 67900 52500 5 10 1 1 180 0 1
1228 refdes=C44
1229 T 68000 51900 5 10 1 1 180 0 1
1230 value=47nF
1231 }
1232 C 68000 51400 1 0 0 gnd.sym
1233 C 69800 48600 1 0 0 3.3V-plus.sym
1234 C 70200 47700 1 90 0 capacitor.sym
1235 {
1236 T 69500 47900 5 10 0 1 90 0 1
1237 device=CAPACITOR
1238 T 70200 47700 5 10 0 1 90 0 1
1239 footprint=0402
1240 T 69800 48500 5 10 1 1 180 0 1
1241 refdes=C47
1242 T 69900 47900 5 10 1 1 180 0 1
1243 value=47nF
1244 }
1245 C 69900 47400 1 0 0 gnd.sym
1246 C 68900 49400 1 0 0 3.3V-plus.sym
1247 C 69300 48500 1 90 0 capacitor.sym
1248 {
1249 T 68600 48700 5 10 0 1 90 0 1
1250 device=CAPACITOR
1251 T 69300 48500 5 10 0 1 90 0 1
1252 footprint=0402
1253 T 68900 49300 5 10 1 1 180 0 1
1254 refdes=C45
1255 T 69000 48700 5 10 1 1 180 0 1
1256 value=47nF
1257 }
1258 C 69000 48200 1 0 0 gnd.sym
1259 N 70800 48600 70000 48600 4
1260 N 70400 48000 70400 49000 4
1261 N 70400 49000 70800 49000 4
1262 N 70800 49800 70500 49800 4
1263 N 70800 49400 69100 49400 4
1264 C 74700 53900 1 0 0 gnd.sym
1265 N 74400 54200 74800 54200 4
1266 N 70500 49800 70500 49400 4
1267 N 70800 53000 69500 53000 4
1268 {
1269 T 69500 53100 5 10 1 1 0 0 1
1270 netname=radio_int
1271 }
1272 N 79100 47700 78700 47700 4
1273 T 81400 47500 9 10 1 0 0 0 2
1274   70CM 
1275 Antenna
1276 T 80600 45200 9 10 1 0 0 0 2
1277   SMA is optional
1278 default is wire whip
1279 N 51000 45700 50600 45700 4
1280 N 50600 45700 50600 45500 4
1281 T 58800 49600 9 10 1 0 0 0 1
1282 Tolerate power supply up to 30V
1283 C 59500 42600 1 0 0 gnd.sym
1284 T 67600 43300 9 10 1 0 0 0 4
1285 Trigger comparator at 3.844V:
1286
1287 3.844 * 22.0/222.0 = 0.381
1288 3.300 * 26.1/226.1 = 0.381
1289 C 59700 44400 1 0 0 tps70933.sym
1290 {
1291 T 60095 45595 5 10 1 1 0 0 1
1292 refdes=U1
1293 T 60295 45095 5 10 0 1 0 0 1
1294 device=IC
1295 T 59695 44395 5 10 0 1 0 0 1
1296 footprint=SOT23-5
1297 T 59700 44400 5 10 1 1 0 0 1
1298 value=TPS70933
1299 }
1300 C 59200 44800 1 0 0 nc-left.sym
1301 {
1302 T 59200 45200 5 10 0 0 0 0 1
1303 value=NoConnection
1304 T 59200 45600 5 10 0 0 0 0 1
1305 device=DRC_Directive
1306 }
1307 C 48300 52500 1 0 0 gnd.sym
1308 N 48400 53600 47300 53600 4
1309 {
1310 T 47300 53700 5 10 1 1 0 0 1
1311 netname=v_lipo
1312 }
1313 C 52200 64500 1 0 1 led.sym
1314 {
1315 T 52300 65100 5 10 0 1 0 6 1
1316 device=LED
1317 T 52250 64500 5 10 0 1 0 6 1
1318 footprint=100mil-led
1319 T 52200 64900 5 10 1 1 0 6 1
1320 refdes=D5
1321 T 51900 64900 5 10 1 1 0 6 1
1322 value=green
1323 }
1324 C 52200 63100 1 0 1 led.sym
1325 {
1326 T 52300 63700 5 10 0 1 0 6 1
1327 device=LED
1328 T 52250 63100 5 10 0 1 0 6 1
1329 footprint=100mil-led
1330 T 52200 63500 5 10 1 1 0 6 1
1331 refdes=D7
1332 T 51900 63500 5 10 1 1 0 6 1
1333 value=red
1334 }
1335 C 52200 63800 1 0 1 led.sym
1336 {
1337 T 52300 64200 5 10 1 1 0 6 1
1338 refdes=D6
1339 T 52300 64400 5 10 0 1 0 6 1
1340 device=LED
1341 T 52250 63800 5 10 0 1 0 6 1
1342 footprint=100mil-led
1343 T 52000 64200 5 10 1 1 0 6 1
1344 value=yellow
1345 }
1346 C 53100 63800 1 0 1 resistor.sym
1347 {
1348 T 52800 64200 5 10 0 1 0 6 1
1349 device=RESISTOR
1350 T 53000 64200 5 10 1 1 0 6 1
1351 refdes=R9
1352 T 52700 64200 5 10 1 1 0 6 1
1353 value=150
1354 T 53100 63800 5 10 0 1 90 2 1
1355 footprint=0402
1356 }
1357 C 53100 63100 1 0 1 resistor.sym
1358 {
1359 T 52800 63500 5 10 0 1 0 6 1
1360 device=RESISTOR
1361 T 53000 63500 5 10 1 1 0 6 1
1362 refdes=R10
1363 T 52700 63500 5 10 1 1 0 6 1
1364 value=150
1365 T 53100 63100 5 10 0 1 90 2 1
1366 footprint=0402
1367 }
1368 C 53100 64500 1 0 1 resistor.sym
1369 {
1370 T 52800 64900 5 10 0 1 0 6 1
1371 device=RESISTOR
1372 T 53000 64900 5 10 1 1 0 6 1
1373 refdes=R6
1374 T 52700 64900 5 10 1 1 0 6 1
1375 value=12.7
1376 T 53100 64500 5 10 0 1 90 2 1
1377 footprint=0402
1378 }
1379 C 51900 57800 1 0 1 led.sym
1380 {
1381 T 52000 58400 5 10 0 1 0 6 1
1382 device=LED
1383 T 51950 57800 5 10 0 1 0 6 1
1384 footprint=100mil-led
1385 T 51900 58200 5 10 1 1 0 6 1
1386 refdes=D2
1387 T 51600 58200 5 10 1 1 0 6 1
1388 value=green
1389 }
1390 C 52800 57800 1 0 1 resistor.sym
1391 {
1392 T 52500 58200 5 10 0 1 0 6 1
1393 device=RESISTOR
1394 T 52800 57800 5 10 0 1 90 2 1
1395 footprint=0402
1396 T 52700 58200 5 10 1 1 0 6 1
1397 refdes=R4
1398 T 52400 58200 5 10 1 1 0 6 1
1399 value=12.7
1400 }
1401 C 51600 56600 1 0 1 gnd.sym
1402 C 51900 57100 1 0 1 led.sym
1403 {
1404 T 52000 57700 5 10 0 1 0 6 1
1405 device=LED
1406 T 51950 57100 5 10 0 1 0 6 1
1407 footprint=100mil-led
1408 T 51900 57500 5 10 1 1 0 6 1
1409 refdes=D1
1410 T 51600 57500 5 10 1 1 0 6 1
1411 value=red
1412 }
1413 C 52800 57100 1 0 1 resistor.sym
1414 {
1415 T 52500 57500 5 10 0 1 0 6 1
1416 device=RESISTOR
1417 T 52800 57100 5 10 0 1 90 2 1
1418 footprint=0402
1419 T 52700 57500 5 10 1 1 0 6 1
1420 refdes=R3
1421 T 52400 57500 5 10 1 1 0 6 1
1422 value=150
1423 }
1424 N 53100 64300 53100 64600 4
1425 N 53100 63500 53100 63200 4
1426 C 51700 62700 1 0 0 gnd.sym
1427 N 51800 64600 51800 63000 4
1428 N 47300 54000 48400 54000 4
1429 {
1430 T 47300 54100 5 10 1 1 0 0 1
1431 netname=v_pyro
1432 }
1433 N 54800 64300 53100 64300 4
1434 N 54800 63900 53100 63900 4
1435 N 54800 63500 53100 63500 4
1436 N 51900 59600 51900 59500 4
1437 N 52800 59600 53200 59600 4
1438 N 53200 59600 53200 58700 4
1439 N 53200 58700 54800 58700 4
1440 N 51500 57900 51500 56900 4
1441 N 52800 57200 52800 57500 4
1442 T 76200 43000 9 24 1 0 0 0 1
1443 Designed to fit Hammond 1554E2GYSL
1444 C 64300 66200 1 0 0 nc-right.sym
1445 {
1446 T 64400 66700 5 10 0 0 0 0 1
1447 value=NoConnection
1448 T 64400 66900 5 10 0 0 0 0 1
1449 device=DRC_Directive
1450 }
1451 C 64300 65800 1 0 0 nc-right.sym
1452 {
1453 T 64400 66300 5 10 0 0 0 0 1
1454 value=NoConnection
1455 T 64400 66500 5 10 0 0 0 0 1
1456 device=DRC_Directive
1457 }
1458 C 64300 65400 1 0 0 nc-right.sym
1459 {
1460 T 64400 65900 5 10 0 0 0 0 1
1461 value=NoConnection
1462 T 64400 66100 5 10 0 0 0 0 1
1463 device=DRC_Directive
1464 }
1465 C 54300 62200 1 0 0 nc-left.sym
1466 {
1467 T 54300 62600 5 10 0 0 0 0 1
1468 value=NoConnection
1469 T 54300 63000 5 10 0 0 0 0 1
1470 device=DRC_Directive
1471 }
1472 C 54300 61800 1 0 0 nc-left.sym
1473 {
1474 T 54300 62200 5 10 0 0 0 0 1
1475 value=NoConnection
1476 T 54300 62600 5 10 0 0 0 0 1
1477 device=DRC_Directive
1478 }
1479 C 54300 56600 1 0 0 nc-left.sym
1480 {
1481 T 54300 57000 5 10 0 0 0 0 1
1482 value=NoConnection
1483 T 54300 57400 5 10 0 0 0 0 1
1484 device=DRC_Directive
1485 }
1486 C 54300 55400 1 0 0 nc-left.sym
1487 {
1488 T 54300 55800 5 10 0 0 0 0 1
1489 value=NoConnection
1490 T 54300 56200 5 10 0 0 0 0 1
1491 device=DRC_Directive
1492 }
1493 C 70300 50500 1 0 0 nc-left.sym
1494 {
1495 T 70300 50900 5 10 0 0 0 0 1
1496 value=NoConnection
1497 T 70300 51300 5 10 0 0 0 0 1
1498 device=DRC_Directive
1499 }
1500 C 70300 48100 1 0 0 nc-left.sym
1501 {
1502 T 70300 48500 5 10 0 0 0 0 1
1503 value=NoConnection
1504 T 70300 48900 5 10 0 0 0 0 1
1505 device=DRC_Directive
1506 }
1507 C 50600 60600 1 0 0 nc-right.sym
1508 {
1509 T 50700 61100 5 10 0 0 0 0 1
1510 value=NoConnection
1511 T 50700 61300 5 10 0 0 0 0 1
1512 device=DRC_Directive
1513 }
1514 C 50600 61800 1 0 0 conn-2.sym
1515 {
1516 T 50905 62445 5 10 1 1 0 0 1
1517 refdes=J1
1518 T 50600 61800 5 10 0 1 0 0 1
1519 footprint=100mil2pin
1520 T 50600 61800 5 10 0 1 0 0 1
1521 loadstatus=noload
1522 T 50600 61800 5 10 0 1 0 0 1
1523 device=CONNECTOR
1524 }
1525 N 50600 62300 50600 63400 4
1526 N 50600 63400 49700 63400 4
1527 {
1528 T 49700 63500 5 10 1 1 0 0 1
1529 netname=v_ldo_in
1530 }
1531 C 70800 47600 1 0 0 CC1200.sym
1532 {
1533 T 71200 54600 5 10 1 1 0 0 1
1534 refdes=U3
1535 T 73300 54600 5 10 1 1 0 0 1
1536 value=CC1200
1537 T 70800 47600 5 10 0 1 0 0 1
1538 device=IC
1539 T 70800 47600 5 10 0 1 0 0 1
1540 footprint=TI-QFN32-new
1541 }
1542 C 70300 53300 1 0 0 nc-left.sym
1543 {
1544 T 70300 53700 5 10 0 0 0 0 1
1545 value=NoConnection
1546 T 70300 54100 5 10 0 0 0 0 1
1547 device=DRC_Directive
1548 }
1549 C 45200 60000 1 90 0 resistor.sym
1550 {
1551 T 44800 60300 5 10 0 0 90 0 1
1552 device=RESISTOR
1553 T 45200 60000 5 10 0 0 0 0 1
1554 vendor_part_number=P22.0KLCT-ND
1555 T 45200 60000 5 10 0 0 0 0 1
1556 footprint=0402
1557 T 45200 60000 5 10 0 0 0 0 1
1558 vendor=digikey
1559 T 45200 60000 5 10 0 1 0 0 1
1560 loadstatus=smt
1561 T 45600 60700 5 10 1 1 180 0 1
1562 refdes=R15
1563 T 45300 60200 5 10 1 1 0 0 1
1564 value=22k
1565 }
1566 N 45100 61100 45100 60900 4
1567 N 45100 61000 46700 61000 4
1568 {
1569 T 46100 61075 5 10 1 1 0 0 1
1570 netname=sense_pyro
1571 }
1572 C 45000 59700 1 0 0 gnd.sym
1573 N 45100 62000 44000 62000 4
1574 {
1575 T 43925 62100 5 10 1 1 0 0 1
1576 netname=v_pyro
1577 }
1578 T 42775 60850 9 10 1 0 0 0 2
1579 Make it possible to sample 
1580 pyro voltage with ADC
1581 C 45200 61100 1 90 0 resistor.sym
1582 {
1583 T 44800 61400 5 10 0 1 90 0 1
1584 device=RESISTOR
1585 T 45700 61800 5 10 1 1 180 0 1
1586 refdes=R12
1587 T 45300 61300 5 10 1 1 0 0 1
1588 value=200k
1589 T 45200 61100 5 10 0 1 0 0 1
1590 footprint=0402
1591 }
1592 N 53500 65100 54800 65100 4
1593 {
1594 T 53500 65200 5 10 1 1 0 0 1
1595 netname=sense_pyro
1596 }
1597 C 45200 62000 1 90 0 resistor.sym
1598 {
1599 T 44800 62300 5 10 0 1 90 0 1
1600 device=RESISTOR
1601 T 45700 62700 5 10 1 1 180 0 1
1602 refdes=R11
1603 T 45300 62200 5 10 1 1 0 0 1
1604 value=200k
1605 T 45200 62000 5 10 0 1 0 0 1
1606 footprint=0402
1607 }
1608 N 44000 62900 45100 62900 4
1609 {
1610 T 44000 63000 5 10 1 1 0 0 1
1611 netname=v_lipo
1612 }
1613 C 52600 56800 1 180 0 conn-2.sym
1614 {
1615 T 52295 56155 5 10 1 1 180 0 1
1616 refdes=J2
1617 T 52600 56800 5 10 0 1 180 0 1
1618 footprint=100mil2pin
1619 T 52600 56800 5 10 0 1 180 0 1
1620 loadstatus=noload
1621 T 52600 56800 5 10 0 1 180 0 1
1622 device=CONNECTOR
1623 }
1624 N 54800 57100 53100 57100 4
1625 N 53100 57100 53100 56700 4
1626 N 53100 56700 52600 56700 4
1627 C 52500 56000 1 0 0 gnd.sym
1628 T 51600 55800 9 10 1 0 0 0 1
1629 Force Bootloader
1630 C 82100 56500 1 0 1 beeper.sym
1631 {
1632 T 81800 57400 5 10 0 0 0 6 1
1633 device=BEEPER
1634 T 81800 57600 5 10 0 0 0 6 1
1635 symversion=0.1
1636 T 82100 56500 5 10 0 1 0 6 1
1637 vendor_part_number=445-2525-1-ND
1638 T 82100 56500 5 10 0 1 0 6 1
1639 footprint=TDK_PS12
1640 T 82100 56500 5 10 0 0 0 6 1
1641 vendor=digikey
1642 T 82100 56500 5 10 0 1 0 6 1
1643 value=TDK_PS12
1644 T 82100 56500 5 10 0 0 0 6 1
1645 loadstatus=throughhole
1646 T 82000 57100 5 10 1 1 0 6 1
1647 refdes=U8
1648 }
1649 C 82200 56500 1 0 1 gnd.sym
1650 N 80300 56800 81100 56800 4
1651 {
1652 T 80300 56900 5 10 1 1 0 0 1
1653 netname=beep
1654 }
1655 N 54800 59100 53500 59100 4
1656 {
1657 T 53500 59200 5 10 1 1 0 0 1
1658 netname=beep
1659 }
1660 C 51000 46300 1 270 0 n-fet.sym
1661 {
1662 T 50900 46600 5 10 0 0 270 0 1
1663 device=PMOS_TRANSISTOR
1664 T 51000 46400 5 10 1 1 0 0 1
1665 refdes=Q1
1666 T 50970 46305 5 10 0 1 270 0 1
1667 footprint=TO252FET
1668 T 50800 46800 5 10 1 1 0 0 1
1669 value=IRLR8743PbF
1670 }
1671 N 45000 51700 47100 51700 4
1672 {
1673 T 46700 51800 5 10 1 1 0 0 1
1674 netname=fet_b
1675 }
1676 C 45000 50000 1 0 0 gnd.sym
1677 N 41300 50500 42700 50500 4
1678 {
1679 T 41300 50600 5 10 1 1 0 0 1
1680 netname=alarm_b
1681 }
1682 C 42700 49600 1 90 0 resistor.sym
1683 {
1684 T 42300 49900 5 10 0 0 90 0 1
1685 device=RESISTOR
1686 T 42700 49595 5 10 0 1 90 0 1
1687 footprint=0402
1688 T 42400 50300 5 10 1 1 180 0 1
1689 refdes=R1
1690 T 42100 49800 5 10 1 1 0 0 1
1691 value=3.3k
1692 }
1693 C 42500 49300 1 0 0 gnd.sym
1694 C 42700 50400 1 0 0 resistor.sym
1695 {
1696 T 43000 50800 5 10 0 0 0 0 1
1697 device=RESISTOR
1698 T 42700 50400 5 10 0 0 90 0 1
1699 footprint=0402
1700 T 43100 50800 5 10 1 1 180 0 1
1701 refdes=R7
1702 T 43500 50800 5 10 1 1 180 0 1
1703 value=100
1704 }
1705 N 43600 50500 44100 50500 4
1706 C 44100 50200 1 0 0 FDS9926A.sym
1707 {
1708 T 44138 50208 5 10 0 1 0 0 1
1709 device=MOSFET
1710 T 43795 50170 5 10 0 1 0 0 1
1711 footprint=1212-8
1712 T 44100 50200 5 10 0 0 0 0 1
1713 slot=1
1714 T 44100 51400 5 10 1 1 0 0 1
1715 refdes=Q2
1716 T 44100 50200 5 10 1 1 0 0 1
1717 value=Si7232DN
1718 }
1719 N 45000 50500 45100 50500 4
1720 N 45100 50500 45100 50300 4
1721 N 45000 51300 45100 51300 4
1722 N 45100 51300 45100 51700 4
1723 C 47900 53100 1 0 0 nc-left.sym
1724 {
1725 T 47900 53500 5 10 0 0 0 0 1
1726 value=NoConnection
1727 T 47900 53900 5 10 0 0 0 0 1
1728 device=DRC_Directive
1729 }
1730 N 45000 49200 47100 49200 4
1731 {
1732 T 46700 49300 5 10 1 1 0 0 1
1733 netname=fet_a
1734 }
1735 C 45000 47500 1 0 0 gnd.sym
1736 N 41300 48000 42700 48000 4
1737 {
1738 T 41300 48100 5 10 1 1 0 0 1
1739 netname=alarm_a
1740 }
1741 C 42700 47100 1 90 0 resistor.sym
1742 {
1743 T 42300 47400 5 10 0 0 90 0 1
1744 device=RESISTOR
1745 T 42700 47095 5 10 0 1 90 0 1
1746 footprint=0402
1747 T 42400 47800 5 10 1 1 180 0 1
1748 refdes=R13
1749 T 42100 47300 5 10 1 1 0 0 1
1750 value=3.3k
1751 }
1752 C 42500 46800 1 0 0 gnd.sym
1753 C 42700 47900 1 0 0 resistor.sym
1754 {
1755 T 43000 48300 5 10 0 0 0 0 1
1756 device=RESISTOR
1757 T 42700 47900 5 10 0 0 90 0 1
1758 footprint=0402
1759 T 43100 48300 5 10 1 1 180 0 1
1760 refdes=R16
1761 T 43500 48300 5 10 1 1 180 0 1
1762 value=100
1763 }
1764 N 43600 48000 44100 48000 4
1765 C 44100 47700 1 0 0 FDS9926A.sym
1766 {
1767 T 44138 47708 5 10 0 1 0 0 1
1768 device=MOSFET
1769 T 43795 47670 5 10 0 1 0 0 1
1770 footprint=1212-8
1771 T 44100 47700 5 10 0 0 0 0 1
1772 slot=2
1773 T 44100 48900 5 10 1 1 0 0 1
1774 refdes=Q2
1775 T 44100 47700 5 10 1 1 0 0 1
1776 value=Si7232DN
1777 }
1778 N 45000 48000 45100 48000 4
1779 N 45100 48000 45100 47800 4
1780 N 45000 48800 45100 48800 4
1781 N 45100 48800 45100 49200 4
1782 C 48400 57000 1 180 1 conn-4.sym
1783 {
1784 T 48750 55250 5 10 1 1 0 0 1
1785 refdes=J3
1786 T 48400 57000 5 10 0 0 180 6 1
1787 footprint=282834-4
1788 T 48400 57000 5 10 0 1 0 0 1
1789 device=CONNECTOR
1790 T 48400 57000 5 10 0 1 0 0 1
1791 value=Terminal-4
1792 }
1793 N 48400 56100 47300 56100 4
1794 {
1795 T 47300 56200 5 10 1 1 0 0 1
1796 netname=v_lipo
1797 }
1798 N 48400 56900 47300 56900 4
1799 {
1800 T 47300 57000 5 10 1 1 0 0 1
1801 netname=v_lipo
1802 }
1803 N 48400 56500 47300 56500 4
1804 {
1805 T 47300 56600 5 10 1 1 0 0 1
1806 netname=fet_b
1807 }
1808 N 48400 55700 47300 55700 4
1809 {
1810 T 47300 55800 5 10 1 1 0 0 1
1811 netname=fet_a
1812 }
1813 T 49300 55800 9 10 1 0 0 0 1
1814 Alarm A
1815 T 49300 56700 9 10 1 0 0 0 1
1816 Alarm B
1817 T 42000 53200 9 10 1 0 0 0 1
1818 Shared terminal for Battery+ and Power Switch Input
1819 T 42000 53600 9 10 1 0 0 0 1
1820 Shared terminal for Power Switch Output and Arm Switch Input
1821 C 49000 48600 1 0 0 opamp-dual.sym
1822 {
1823 T 50100 49900 5 10 0 1 0 0 1
1824 device=IC
1825 T 49000 48600 5 10 0 1 0 0 1
1826 slot=1
1827 T 49000 48600 5 10 0 1 0 0 1
1828 footprint=8ufson2x2
1829 T 49800 49300 5 10 1 1 0 0 1
1830 refdes=U13
1831 T 49800 48600 5 10 1 1 0 0 1
1832 value=LM293
1833 }
1834 C 48500 49100 1 0 0 nc-left.sym
1835 {
1836 T 48500 49500 5 10 0 0 0 0 1
1837 value=NoConnection
1838 T 48500 49900 5 10 0 0 0 0 1
1839 device=DRC_Directive
1840 }
1841 C 48500 48700 1 0 0 nc-left.sym
1842 {
1843 T 48500 49100 5 10 0 0 0 0 1
1844 value=NoConnection
1845 T 48500 49500 5 10 0 0 0 0 1
1846 device=DRC_Directive
1847 }
1848 C 50000 48900 1 0 0 nc-right.sym
1849 {
1850 T 50100 49400 5 10 0 0 0 0 1
1851 value=NoConnection
1852 T 50100 49600 5 10 0 0 0 0 1
1853 device=DRC_Directive
1854 }
1855 C 49300 49400 1 0 0 3.3V-plus.sym
1856 C 49400 48300 1 0 0 gnd.sym
1857 C 48400 54500 1 180 1 conn-5.sym
1858 {
1859 T 48400 54500 5 10 0 0 0 0 1
1860 footprint=mkds5n-5
1861 T 48800 52400 5 10 1 1 0 0 1
1862 refdes=J4
1863 T 48400 54500 5 10 0 1 0 0 1
1864 device=CONNECTOR
1865 T 48400 54500 5 10 0 1 0 0 1
1866 value=BigConnector-5
1867 T 48400 54500 5 10 0 1 0 0 1
1868 loadstatus=throughhole
1869 }
1870 T 42000 54000 9 10 1 0 0 0 1
1871 Shared terminal for Arm Switch Output and Pyro+
1872 C 54300 58200 1 0 0 nc-left.sym
1873 {
1874 T 54300 58600 5 10 0 0 0 0 1
1875 value=NoConnection
1876 T 54300 59000 5 10 0 0 0 0 1
1877 device=DRC_Directive
1878 }
1879 C 58100 45200 1 270 0 cap-polar.sym
1880 {
1881 T 58800 45000 5 10 0 0 270 0 1
1882 device=CAPACITOR
1883 T 57800 44900 5 10 1 1 0 0 1
1884 refdes=C39
1885 T 59000 45000 5 10 0 0 270 0 1
1886 symversion=0.1
1887 T 57700 44400 5 10 1 1 0 0 1
1888 value=220uF
1889 T 58100 45200 5 10 0 1 0 0 1
1890 footprint=CAP_FC8
1891 T 58100 45200 5 10 0 1 0 0 1
1892 loadstatus=throughhole
1893 T 58100 45200 5 10 0 1 0 0 1
1894 vendor=digikey
1895 T 58100 45200 5 10 0 1 0 0 1
1896 vendor_part_number=P10296-ND
1897 }
1898 C 75000 65100 1 0 0 INA125.sym
1899 {
1900 T 75000 65100 5 10 0 1 0 0 1
1901 device=IC
1902 T 75000 65100 5 10 0 1 0 0 1
1903 loadstatus=smt
1904 T 75000 65100 5 10 0 1 0 0 1
1905 vendor=digikey
1906 T 75500 71400 5 10 1 1 0 0 1
1907 refdes=U20
1908 T 75000 65100 5 10 1 1 0 0 1
1909 value=INA125
1910 T 75000 65100 5 10 0 1 0 0 1
1911 footprint=SO16
1912 }
1913 N 75000 69700 73700 69700 4
1914 N 71800 68500 74300 68500 4
1915 C 74600 70600 1 0 0 gnd.sym
1916 N 74700 70900 75000 70900 4
1917 C 71800 66000 1 0 0 gnd.sym
1918 C 74800 66500 1 90 0 resistor.sym
1919 {
1920 T 74800 66500 5 10 0 1 0 0 1
1921 device=RESISTOR
1922 T 74800 66500 5 10 0 1 0 0 1
1923 footprint=0402
1924 T 74800 66500 5 10 0 1 0 0 1
1925 loadstatus=smt
1926 T 74800 66500 5 10 0 1 0 0 1
1927 vendor=digikey
1928 T 74800 66500 5 10 0 1 0 0 1
1929 vendor_part_number=P100JCT-ND
1930 T 74500 67200 5 10 1 1 180 0 1
1931 refdes=R106
1932 T 74200 66500 5 10 1 1 0 0 1
1933 value=100
1934 }
1935 N 74700 67400 74700 67700 4
1936 N 74700 67700 75000 67700 4
1937 N 74700 66500 74700 66100 4
1938 N 74700 66100 75000 66100 4
1939 N 79300 68100 79300 67300 4
1940 N 79300 67300 79000 67300 4
1941 C 76900 64800 1 0 0 gnd.sym
1942 N 77000 65100 79100 65100 4
1943 N 79100 65100 79100 65700 4
1944 N 79100 65700 79000 65700 4
1945 C 76400 71500 1 0 0 gnd.sym
1946 N 77000 71700 77000 73100 4
1947 N 76500 72700 77000 72700 4
1948 N 77800 71700 77800 71900 4
1949 N 77800 71900 77000 71900 4
1950 N 79000 68100 80900 68100 4
1951 C 76700 71800 1 90 0 capacitor.sym
1952 {
1953 T 76000 72000 5 10 0 0 90 0 1
1954 device=CAPACITOR
1955 T 75800 72000 5 10 0 0 90 0 1
1956 symversion=0.1
1957 T 76700 71800 5 10 0 1 0 0 1
1958 footprint=0402
1959 T 76700 71800 5 10 0 1 0 0 1
1960 loadstatus=smt
1961 T 76400 72600 5 10 1 1 180 0 1
1962 refdes=C1
1963 T 75900 71900 5 10 1 1 0 0 1
1964 value=0.1uF
1965 }
1966 N 75000 68100 71800 68100 4
1967 N 75000 65700 73600 65700 4
1968 N 73600 65700 73600 67700 4
1969 N 73600 67700 71800 67700 4
1970 N 71800 67300 71900 67300 4
1971 N 71900 67300 71900 66300 4
1972 C 81000 67200 1 90 0 resistor.sym
1973 {
1974 T 80600 67500 5 10 0 0 90 0 1
1975 device=RESISTOR
1976 T 81000 67200 5 10 0 0 0 0 1
1977 footprint=0402
1978 T 81000 67200 5 10 0 0 0 0 1
1979 vendor_part_number=P10.0KLCT-ND
1980 T 81000 67200 5 10 0 0 0 0 1
1981 vendor=digikey
1982 T 81000 67200 5 10 0 1 0 0 1
1983 loadstatus=smt
1984 T 81500 67900 5 10 1 1 180 0 1
1985 refdes=R105
1986 T 81100 67400 5 10 1 1 0 0 1
1987 value=5.6k
1988 }
1989 C 81000 66100 1 90 0 resistor.sym
1990 {
1991 T 80600 66400 5 10 0 0 90 0 1
1992 device=RESISTOR
1993 T 81000 66100 5 10 0 0 0 0 1
1994 vendor_part_number=P27.0KLCT-ND
1995 T 81000 66100 5 10 0 0 0 0 1
1996 footprint=0402
1997 T 81000 66100 5 10 0 0 0 0 1
1998 vendor=digikey
1999 T 81000 66100 5 10 0 1 0 0 1
2000 loadstatus=smt
2001 T 81500 66800 5 10 1 1 180 0 1
2002 refdes=R104
2003 T 81100 66300 5 10 1 1 0 0 1
2004 value=10k
2005 }
2006 N 80900 67200 80900 67000 4
2007 N 80900 67100 82500 67100 4
2008 {
2009 T 82000 67200 5 10 1 1 0 0 1
2010 netname=thrust
2011 }
2012 C 80800 65800 1 0 0 gnd.sym
2013 N 77000 73100 74600 73100 4
2014 {
2015 T 74600 73200 5 10 1 1 0 0 1
2016 netname=v_ldo_in
2017 }
2018 C 73700 68800 1 0 1 conn-5.sym
2019 {
2020 T 73700 68800 5 10 0 1 0 0 1
2021 footprint=100mil5pin
2022 T 73345 70695 5 10 1 1 0 6 1
2023 refdes=J10
2024 T 72700 68600 5 10 1 1 0 0 1
2025 value=vref_thrust
2026 T 73700 68800 5 10 0 1 0 0 1
2027 device=CONNECTOR
2028 T 73700 68800 5 10 0 1 0 0 1
2029 loadstatus=noload
2030 }
2031 N 75000 70500 73700 70500 4
2032 N 73700 70100 75000 70100 4
2033 N 75000 69300 73700 69300 4
2034 N 73700 68900 75000 68900 4
2035 N 74300 68500 74300 68900 4
2036 C 71800 66400 1 0 1 conn-6.sym
2037 {
2038 T 71800 66400 5 10 0 0 0 0 1
2039 footprint=282834-6
2040 T 71445 68695 5 10 1 1 0 6 1
2041 refdes=J11
2042 T 70900 66100 5 10 1 1 0 0 1
2043 value=load_cell
2044 T 71800 66400 5 10 0 1 0 0 1
2045 device=CONNECTOR
2046 }
2047 N 71800 66900 71900 66900 4
2048 N 71900 66500 71800 66500 4
2049 L 72800 69700 72500 69700 3 0 0 0 -1 -1
2050 L 72500 69700 72500 68900 3 0 0 0 -1 -1
2051 L 72600 69700 72700 69700 3 0 0 0 -1 -1
2052 L 72500 68900 72800 68900 3 0 0 0 -1 -1
2053 T 73800 64700 9 10 1 0 0 0 2
2054 R106 sets gain, see INA125
2055 data sheet to pick value
2056 T 81800 66300 9 10 1 0 0 0 2
2057 5V output going
2058 to 3.3V ADC input
2059 T 70900 69200 9 10 1 0 0 0 1
2060 use 5V by default?
2061 T 70400 66800 9 10 1 0 0 0 9
2062 excite +
2063
2064 input +
2065
2066 input -
2067
2068 excite -
2069
2070 shield
2071 T 69300 65500 9 10 1 0 0 0 2
2072 really only need 5 pins,
2073 4 signal plus shield?
2074 C 76900 59400 1 0 1 conn-8.sym
2075 {
2076 T 76900 59400 5 10 0 1 270 2 1
2077 footprint=282834-8
2078 T 76900 59400 5 10 0 1 270 2 1
2079 device=CONNECTOR
2080 T 76545 62495 5 10 1 1 0 6 1
2081 refdes=J12
2082 T 76100 59100 5 10 1 1 0 2 1
2083 value=NTC_A
2084 }
2085 C 78100 59900 1 0 0 MAX6691.sym
2086 {
2087 T 79395 59995 5 10 0 1 0 0 1
2088 device=IC
2089 T 78100 59900 5 10 0 1 0 0 1
2090 footprint=TSSOP10
2091 T 78100 59900 5 10 0 1 0 0 1
2092 loadstatus=smt
2093 T 78100 59900 5 10 0 1 0 0 1
2094 vendor=digikey
2095 T 78100 59900 5 10 0 1 0 0 1
2096 vendor_part_number=MAX6691MUB+-ND
2097 T 78395 61895 5 10 1 1 0 0 1
2098 refdes=U21
2099 T 78995 61895 5 10 1 1 0 0 1
2100 value=MAX6691
2101 }
2102 N 76900 62300 77600 62300 4
2103 N 77600 62300 77600 61600 4
2104 N 77600 61600 78100 61600 4
2105 N 76900 61500 77300 61500 4
2106 N 77300 61500 77300 61200 4
2107 N 77300 61200 78100 61200 4
2108 N 76900 60700 77300 60700 4
2109 N 77300 60700 77300 60800 4
2110 N 78100 60800 77300 60800 4
2111 N 78100 60400 77600 60400 4
2112 N 77600 60400 77600 59900 4
2113 N 77600 59900 76900 59900 4
2114 C 76900 59100 1 0 0 gnd.sym
2115 N 77000 59400 77000 61900 4
2116 N 77000 59500 76900 59500 4
2117 N 77000 60300 76900 60300 4
2118 N 77000 61100 76900 61100 4
2119 N 77000 61900 76900 61900 4
2120 C 78700 59200 1 0 0 resistor.sym
2121 {
2122 T 79000 59600 5 10 0 0 0 0 1
2123 device=RESISTOR
2124 T 78700 59200 5 10 0 1 0 0 1
2125 footprint=0.125W_Carbon_Resistor
2126 T 78700 59200 5 10 0 1 0 0 1
2127 loadstatus=noload
2128 T 78900 59500 5 10 1 1 0 0 1
2129 refdes=R21
2130 }
2131 N 78700 59300 77900 59300 4
2132 N 77900 59300 77900 60000 4
2133 N 77900 60000 78100 60000 4
2134 N 79600 59300 80300 59300 4
2135 N 80300 59300 80300 60000 4
2136 N 80300 60000 80100 60000 4
2137 C 80000 62500 1 0 0 3.3V-plus.sym
2138 N 80100 61600 80300 61600 4
2139 N 80200 61600 80200 62500 4
2140 C 80400 60100 1 0 0 gnd.sym
2141 N 80100 60400 80500 60400 4
2142 N 80100 61200 82500 61200 4
2143 {
2144 T 81800 61300 5 10 1 1 0 0 1
2145 netname=therm_io
2146 }
2147 C 80300 61500 1 0 0 resistor.sym
2148 {
2149 T 80600 61900 5 10 0 0 0 0 1
2150 device=RESISTOR
2151 T 80300 61500 5 10 0 1 0 0 1
2152 footprint=0402
2153 T 80300 61500 5 10 0 1 0 0 1
2154 loadstatus=smt
2155 T 80300 61500 5 10 0 1 0 0 1
2156 vendor=digikey
2157 T 80300 61500 5 10 0 1 0 0 1
2158 vendor_part_number=RMCF1/16S10K1%RCT-ND
2159 T 80400 61800 5 10 1 1 0 0 1
2160 refdes=R23
2161 T 80800 61800 5 10 1 1 0 0 1
2162 value=10k
2163 }
2164 N 81200 61600 81200 61200 4
2165 C 80800 62100 1 0 0 capacitor.sym
2166 {
2167 T 81000 62800 5 10 0 0 0 0 1
2168 device=CAPACITOR
2169 T 81000 63000 5 10 0 0 0 0 1
2170 symversion=0.1
2171 T 80800 62100 5 10 0 1 0 0 1
2172 footprint=0402
2173 T 80800 62100 5 10 0 1 0 0 1
2174 loadstatus=smt
2175 T 80800 62100 5 10 0 1 0 0 1
2176 vendor=digikey
2177 T 80800 62100 5 10 0 1 0 0 1
2178 vendor_part_number=399-3027-1-ND
2179 T 80900 62600 5 10 1 1 0 0 1
2180 refdes=C6
2181 T 81300 62600 5 10 1 1 0 0 1
2182 value=0.1uF
2183 }
2184 N 80800 62300 80200 62300 4
2185 C 81600 62000 1 0 0 gnd.sym
2186 T 78400 58600 9 10 1 0 0 0 2
2187  select R value to
2188 match thermistors
2189 T 77600 63600 9 10 1 0 0 0 1
2190 support for up to 4 NTC thermistors
2191 N 53500 64700 54800 64700 4
2192 {
2193 T 53500 64800 5 10 1 1 0 0 1
2194 netname=thrust
2195 }
2196 N 53500 62700 54800 62700 4
2197 {
2198 T 53500 62800 5 10 1 1 0 0 1
2199 netname=therm_io
2200 }
2201 C 80100 60700 1 0 0 nc-right.sym
2202 {
2203 T 80200 61200 5 10 0 0 0 0 1
2204 value=NoConnection
2205 T 80200 61400 5 10 0 0 0 0 1
2206 device=DRC_Directive
2207 }
2208 C 61200 46200 1 0 0 tps70933.sym
2209 {
2210 T 61595 47395 5 10 1 1 0 0 1
2211 refdes=U2
2212 T 61795 46895 5 10 0 1 0 0 1
2213 device=IC
2214 T 61195 46195 5 10 0 1 0 0 1
2215 footprint=SOT23-5
2216 T 61200 46200 5 10 1 1 0 0 1
2217 value=TPS70950
2218 }
2219 N 62300 46200 62300 42900 4
2220 C 60700 46600 1 0 0 nc-left.sym
2221 {
2222 T 60700 47000 5 10 0 0 0 0 1
2223 value=NoConnection
2224 T 60700 47400 5 10 0 0 0 0 1
2225 device=DRC_Directive
2226 }
2227 N 61200 47100 59100 47100 4
2228 N 59100 47100 59100 45300 4
2229 C 63900 46200 1 90 0 capacitor.sym
2230 {
2231 T 63200 46400 5 10 0 1 90 0 1
2232 device=CAPACITOR
2233 T 63900 46200 5 10 0 1 0 0 1
2234 footprint=0402
2235 T 64200 47000 5 10 1 1 180 0 1
2236 refdes=C38
2237 T 63800 46300 5 10 1 1 0 0 1
2238 value=2.2uF
2239 }
2240 C 63600 45900 1 0 0 gnd.sym
2241 N 63300 47100 63700 47100 4
2242 C 63500 47100 1 0 0 5V-plus.sym
2243 C 70800 60800 1 0 1 conn-4.sym
2244 {
2245 T 70400 62400 5 10 1 1 0 6 1
2246 refdes=J13
2247 T 70000 60500 5 10 1 1 0 0 1
2248 value=pressure
2249 T 70800 60800 5 10 0 1 0 0 1
2250 device=CONNECTOR
2251 T 70800 60800 5 10 0 1 0 0 1
2252 footprint=282834-4
2253 }
2254 C 70900 62300 1 0 0 5V-plus.sym
2255 N 70800 62100 71100 62100 4
2256 N 71100 62100 71100 62300 4
2257 C 71000 60400 1 0 0 gnd.sym
2258 N 70800 60900 71100 60900 4
2259 N 71100 60700 71100 61300 4
2260 N 70800 61300 71100 61300 4
2261 N 71600 60800 73300 60800 4
2262 {
2263 T 72600 60900 5 10 1 1 0 0 1
2264 netname=pressure
2265 }
2266 N 53500 54700 54800 54700 4
2267 {
2268 T 53500 54800 5 10 1 1 0 0 1
2269 netname=pressure
2270 }
2271 N 44700 68400 43800 68400 4
2272 {
2273 T 43800 68500 5 10 1 1 0 0 1
2274 netname=miso2
2275 }
2276 N 44700 68800 43800 68800 4
2277 {
2278 T 43800 68900 5 10 1 1 0 0 1
2279 netname=mosi2
2280 }
2281 N 44700 69200 43800 69200 4
2282 {
2283 T 43800 69300 5 10 1 1 0 0 1
2284 netname=sck2
2285 }
2286 C 45700 70900 1 0 0 3.3V-plus.sym
2287 C 45800 66900 1 0 0 gnd.sym
2288 N 47100 68000 47900 68000 4
2289 {
2290 T 47300 68100 5 10 1 1 0 0 1
2291 netname=cs_flash
2292 }
2293 N 47100 70000 47200 70000 4
2294 N 45900 70700 45900 70900 4
2295 N 45900 70800 47200 70800 4
2296 N 47200 69600 47200 70800 4
2297 N 47200 69600 47100 69600 4
2298 C 44700 67200 1 0 0 W25Q.sym
2299 {
2300 T 45755 68800 5 10 0 1 0 0 1
2301 device=IC
2302 T 44695 67195 5 10 0 1 0 0 1
2303 footprint=SOIJ8
2304 T 44995 70495 5 10 1 1 0 0 1
2305 refdes=U5
2306 T 46100 70500 5 10 1 1 0 0 1
2307 value=W25Q64
2308 }
2309 N 54800 59900 53500 59900 4
2310 {
2311 T 53500 60000 5 10 1 1 0 0 1
2312 netname=cs_flash
2313 }
2314 C 48900 60200 1 0 1 conn-5.sym
2315 {
2316 T 48545 62095 5 10 1 1 0 6 1
2317 refdes=J7
2318 T 48000 60000 5 10 0 1 0 0 1
2319 footprint=100mil5pin
2320 T 47900 59900 5 10 1 1 0 0 1
2321 value=USB header
2322 }
2323 N 50600 61900 48900 61900 4
2324 N 48900 60700 50600 60700 4
2325 N 48900 60300 50600 60300 4
2326 C 64600 44400 1 90 0 capacitor.sym
2327 {
2328 T 63900 44600 5 10 0 1 90 0 1
2329 device=CAPACITOR
2330 T 64100 45100 5 10 1 1 180 0 1
2331 refdes=C2
2332 T 63800 44500 5 10 1 1 0 0 1
2333 value=0.1uF
2334 T 64600 44400 5 10 0 1 0 0 1
2335 footprint=0402
2336 }
2337 C 65500 44400 1 90 0 capacitor.sym
2338 {
2339 T 64800 44600 5 10 0 1 90 0 1
2340 device=CAPACITOR
2341 T 65000 45100 5 10 1 1 180 0 1
2342 refdes=C3
2343 T 64700 44500 5 10 1 1 0 0 1
2344 value=0.1uF
2345 T 65500 44400 5 10 0 1 0 0 1
2346 footprint=0402
2347 }
2348 C 66400 44400 1 90 0 capacitor.sym
2349 {
2350 T 65700 44600 5 10 0 1 90 0 1
2351 device=CAPACITOR
2352 T 65900 45100 5 10 1 1 180 0 1
2353 refdes=C4
2354 T 65600 44500 5 10 1 1 0 0 1
2355 value=0.1uF
2356 T 66400 44400 5 10 0 1 0 0 1
2357 footprint=0402
2358 }
2359 N 66200 42900 66200 44400 4
2360 N 67100 42900 67100 43500 4
2361 N 65300 44400 65300 42900 4
2362 N 64400 44400 64400 42900 4
2363 N 63200 44400 63200 42900 4
2364 C 71700 59900 1 90 0 resistor.sym
2365 {
2366 T 71300 60200 5 10 0 1 90 0 1
2367 device=RESISTOR
2368 T 71700 59900 5 10 0 1 0 0 1
2369 footprint=0402
2370 T 72200 60600 5 10 1 1 180 0 1
2371 refdes=R32
2372 T 71800 60100 5 10 1 1 0 0 1
2373 value=10k
2374 }
2375 C 71500 59600 1 0 0 gnd.sym
2376 N 70800 61700 71600 61700 4
2377 T 68800 61500 9 10 1 0 0 0 2
2378 5V Pressure
2379 Sensor Only
2380 C 71700 60800 1 90 0 resistor.sym
2381 {
2382 T 71300 61100 5 10 0 1 90 0 1
2383 device=RESISTOR
2384 T 71700 60800 5 10 0 1 0 0 1
2385 footprint=0402
2386 T 72200 61500 5 10 1 1 180 0 1
2387 refdes=R31
2388 T 71800 61000 5 10 1 1 0 0 1
2389 value=5.6k
2390 }
2391 T 71400 70000 9 10 1 0 0 0 3
2392 adjust output
2393 resistor divider
2394 if not using 5V!