Merge branch 'master' of ssh://git.gag.com/scm/git/fw/altos
[fw/altos] / debian / menu
2009-09-03 Bdale GarbeeMerge commit 'origin/master'
2009-08-31 Bdale Garbeedeliver an icon for the Debian menu system
2009-08-31 Bdale GarbeeMerge branch 'master' of ssh://git.gag.com/scm/git...
2009-08-19 Bdale Garbeeoops, aoview is now ao-view!
2009-08-19 Bdale GarbeeMerge branch 'master' of ssh://git.gag.com/scm/git... 0.5
2009-08-19 Bdale Garbeeadd support for building Debian package